Kultur i äldreomsorgen

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har ibland svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. I Region Östergötland finns en vilja att kunna erbjuda de äldre som behöver stöd, tillgång till kultur. Region Östergötland har därför gett Skådebanan uppdrag att hantera:
- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida:
Kultur för äldre
Utbudskatalogen
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi.

Bokning 
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka eller att kulturutövarna kontaktar äldreboenden.
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.