kultur i äldreomsorg

Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har ibland svårt att kunna ta del av det kulturutbud som finns. I Region Östergötland finns en vilja att kunna erbjuda de äldre som behöver stöd, tillgång till kultur. 

Region Östergötland har därför gett Skådebanan Östergötland uppdraget att lägga upp en hemsida där äldreboenden, dagcenter,  m. fl. kan få inspiration, se utbudet och få information. 

De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi.

www.kulturforaldre.se

 Vad är kultur i äldreomsorg och hur fungerar det?

Att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och regionala kulturpolitiska målen.
Äldre personer som är i behov av samhällets stöd har ibland svårare att  ta del av det kulturutbud som finns. Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de äldres önskemål och behov.
De regionala programmen ska uppfylla kravet på kvalitet. I begreppet ingår både konstnärlig professionalitet och lämplighet.
 
· Utbudet ska innehålla både program för upplevelser och skapande.
· Utbudet ska vara varierat vad gäller innehåll och utförare
· Utbudet bör utformas i samverkan med kommunerna.
 
De subventionerade programmen riktar sig till personer inom gruppen 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande omsorg med mera i kommunal eller privat regi. Region Östergötland subventionerar varje kulturarrangemang vilket innebär att arrangören betalar 1500 kronor per föreställning.
 
Ansvar och administration
De regionala insatserna sköts av Skådebanan som hanterar:
- presentation av utbud och artister på en webbaserad utbuds- och inspirationssida
- kontakter med kulturutövare
- administration av utbudet och programmet
 
Bokning 
Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). Det förutsätter att man har kännedom om det utbud som finns och vart man kan boka eller att kulturutövarna kontaktar äldreboenden. Som ett led i detta har Nya Skådebanan i Östergötland ett uppdrag från Region Östergötland att tillhandahålla en digital utbudskatalog för målgruppen.
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen.
 
Länkar:
Kultur för äldres utbudskatalog
Filmen ”Händer berättar”  (öppnas i nytt fönster) 10 personer berättar om sig, sina liv, minnen och vad de tycker om 
I filmen ”mänskliga möten” (öppnas i nytt fönster) kan man se på reaktioner från äldre och personal.
Är du intresserad av ämnet och vad forskningen säger så kan du ta del av videoseminariet ”Om kulturens betydelse för ett aktivt och hälsosamt åldrande” (öppnas i nytt fönster)
eller hur Ronnie Gardiner arbetar med rytmen som bas för att rehabilitera äldre. Besök hemsidan (öppnas i nytt fönster) för att läsa mer.

 Utbudskatalog

Här under kan du se utbudskatalogen! Vi är så tacksamma för
våra begåvade artister. 
Kultur är en källa till
glädje och välmående!
Urvalet är gjort för att passa äldre och kan genomföras på boenden, servicehus och mindre och större samlingsplatser. 
Länk till utbudskatalogen

 Bokning

Bokning görs direkt till utföraren (den som genomför kulturarrangemanget) av arrangören (boende eller motsvarande som beställer arrangemanget). 
Region Östergötland har vid geografisk ojämlikhet rätt att fördela och kvotera de budgeterade medlen för att skapa balans i regionen. 

 Kostnad

Under 2020 betalar ni inom omsorgen 1500 kr och Region Östergötland skjuter till resten på arvodet när ni köper in en kulturaktivitet.