loading...


Vill du veta mer om vad det innebär att vara medlemsorganisation/
medlem
i Skådebanan?

Läs mer på denna sida för information och priser

jag vill gärna ha nyhetsbrev från skådebanan

* indicates requiredSkådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte. 

Uppgiften  var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater. Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur  och annan kulturell verksamhet.
 Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.


Läs mer om vår historia här

Vad innebär ett medlemskap i skådebanan?

Folder info Skbn –  Ladda hem vår informationsfolder här


Som medlem i Skådebanan får du kontinuerligt information om små och stora kulturhändelser i länet. Sedan våren 2010 kommunicerar vi enbart via hemsidan och e-postutskick för att på så vis göra vad vi kan för att spara på miljön.
Via Skådebanan får du extra tips som förhoppningsvis gör att du tar dig iväg till teatern, konserten, galleriet eller kanske till en författarträff. Vi bokar ibland in oss på introduktionsträffar före konserter, vi träffar konstnärer och skådespelare, vi träffar författare m.m.
Skådebanan bokar också resor till exempelvis konstutställningar, landets stora teaterscener, erbjuder genrepsbiljetter, m.m.

Olika typer av medlemskap

Medlem via anslutet företag
Arbetsplatsen /företaget/föreningen kan ansluta alla sina anställda/medlemmar till Skådebanan mot en årlig avgift som står i relation till antalet anställda.

Medlem i grupp
Är ni ett antal på minst 6 personer på jobbet, betalar du som gruppmedlem 50 kr per år. Antingen betalar du ur egen ficka – ombudet går runt med en lista – eller så betalar arbetsgivaren för hela gruppen.

Skådebanans vänner - enskild medlem
Som enskild person kan du också bli medlem, utan ombud, mot en avgift på 125 kr per år. E-posta eller kom helt enkelt upp till vårt kontor. Vi ser fram emot att träffa Dig!

Kulturen är en viktig del av våra liv
Kultur väcker till liv.
Kultur beskriver samhället och människorna.
Kultur påstår något och lär oss att ta ställning och bejaka våra känslor.
Kultur berör våra sinnen och lär oss att både uppleva, tolka och förstå.
Kultur engagerar och utmanar.
Kultur ifrågasätter och upprör.
Kultur möjliggör.
Skådebanans viktigaste uppgift är att göra alla människor delaktiga i kulturella sammanhang.
Skådebanans historia
Skådebanan är en ideell organisation som bildades 1910 med mottot ”Klassiker till folket”. Uppgiften var att nå människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med teater. Från början producerade man teater och arbetade som publikorganisation. 1937 delades verksamheten upp och teaterproduktionen fick namnet Riksteatern, medan publikorganisationen fortsatte heta Skådebanan.

Skådebanan idag
Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik även dans, bildkonst och annan kulturell verksamhet. Regionala skådebanor runt om i Sverige arbetar idag via sina kulturombud för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt. Den levande kulturen är direkt och ögonblicklig, den griper tag och engagerar. Att som publik ta del av kulturell och skapande verksamhet ger dig ofta upplevelser som berikar ditt liv genom att stimulera dina tankar och känslor.


Kultur betyder ökad livsglädje, kultur står för gemenskap och välmående. Idag har forskningen kommit långt i sin förståelse för kulturens positiva verkan. Mycket resurser läggs på att forska om dess goda påverkan och effekter. Kultur på recept och kultur i vården är två starka krafter som växer allt mer.

Kärnan i Skådebanans verksamhet idag är våra ideellt arbetande kulturombud. Uppgiften är att väcka och utveckla kulturintresset på arbetsplatser, i föreningar, i bostadsområden och skolor. Kulturombudens kunskap och intresse växer genom ständig kontakt med bl.a. teater, musik, konst, dans, film och litteratur.

Som ombud hoppas vi ge dig det lilla extra utöver de utskick som alla våra medlemmar får.
Du får även…
…inbjudan till ombudsträffar/ombudsutbildningar. Ombudsträffarna utgör ett fördjupande komplement till ordinarie kulturutbud. De kan t.ex. innehålla ett möte med en konstnär, besök bakom kulisserna, föredrag och / eller ett scenframträdande.
…inbjudningar till vernissage på olika konstgallerier, förhandsvisningar och generalrepetitioner.
…rabatt till  konserter och teaterföreställningar och ibland förhandsvisningar, publikrepetitioner.
…resor till våra stora nationalscener, museer och andra intressanta kulturmål till förmånliga priser.

Medlem i Skådebanan – Vad kostar det?
Vill du själv vara med i Skådebanan och inte får ihop en grupp så betalar du en årsavgift på 125 kr och får då månadsinformation och erbjudanden skickad direkt till dig via e-post. Samma erbjudnaden som erbjuds ombuden skickas då till dig. För mer information om ombudserbjudanden, se här ovanför.
– Arbetsplatsen/gruppmedlemmar
betalar en årsavgift på 50 kr per anställd/gruppmedlem, ombudet har fritt medlemskap, minsta avgift 250 kr/år för hela gruppen. Ombudet får informationen och erbjudanden skickad till sig och förmedlar detta vidare till sin grupp.
– Medlemsorganisation
Skådebanan ägs av sina medlemsorganisationer som också nominerar ombud till årsmötet och till styrelsen. Fackliga organisationer, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer av alla slag, föreningar med koppling till kulturlivet som teatergrupper, konstföreningar m.fl. Är du medlem i någon organisation som du tror skulle kunna vara intresserad av medlemskap, hör av dig till oss. Som medlemsorganisation betalar ni 500 kr / år och får regelbundet vår information skickad till er. Som medlemsorganisation lånar du vårt hus i Trädgårdsföreningen utan extra kostnad.