Vad innebär ett medlemskap i skådebanan?

Medlem i Skådebanan – Vad innebär det?
Som medlem i Skådebanan får du  information om aktuella kulturhändelser runt om i länet. Du blir några gånger om året inbjuden att åka med oss på förhoppningsvis trevliga resor till förmånliga priser. Du får rabatt till konserter och teaterföreställningar m.m.

Kultur betyder ökad livsglädje, kultur står för gemenskap och välmående. Idag har forskningen kommit långt i sin förståelse för kulturens positiva verkan.  Kultur på recept och kultur i vården är två starka krafter som växer allt mer.

Folder info Skbn –  Ladda hem vår informationsfolder här

Som medlem i Skådebanan får du information om kulturhändelser i länet. Sedan våren 2010 kommunicerar vi enbart via hemsidan och e-postutskick för att spara på miljön.
Vi arbetar med länets arrangörer och bokar ibland in oss på introduktionsträffar före konserter, vi träffar konstnärer, författare och skådespelare.
Skådebanan bokar också resor, erbjuder genrepsbiljetter, m.m.

Olika typer av medlemskap

Medlem via anslutet företag
Arbetsplatsen /företaget/föreningen kan ansluta alla sina anställda/medlemmar till Skådebanan mot en årlig avgift som står i relation till antalet anställda.

Medlem i grupp
Är ni ett antal på minst 6 personer på jobbet, betalar du som gruppmedlem 50 kr per år. Antingen går ombudet går runt med en lista och samlar in – eller så betalar arbetsgivaren för hela gruppen.

Skådebanans vänner - enskild medlem
Som enskild person kan du också bli medlem, utan ombud, mot en avgift på 125 kr per år. Ring, skriv, e-posta eller kom helt enkelt upp till vårt kontor. Vi ser fram emot att träffa Dig!

Kulturen är en viktig del av ditt liv
Kultur väcker till liv.
Kultur beskriver samhället och människorna.
Kultur påstår något och lär oss att ta ställning och bejaka våra känslor.
Kultur berör våra sinnen och lär oss att både uppleva, tolka och förstå.
Kultur engagerar och utmanar.
Kultur ifrågasätter och upprör.
Kultur möjliggör.
Skådebanans viktigaste uppgift är att göra alla människor delaktiga i kulturella sammanhang


Viktiga i Skådebanans verksamhet idag är våra ideellt arbetande kulturombud. 

Som ombud får du, utöver de utskick som alla våra medlemmar får.
…inbjudan till ombudsträffar. Ombudsträffarna har karaktär av fortbildning och utgör ett fördjupande komplement till ordinarie kulturutbud. De kan t.ex. innehålla ett möte med en konstnär, besök bakom kulisserna, föredrag och / eller ett scenframträdande.
…inbjudningar till vernissage på olika konstgallerier, förhandsvisningar och generalrepetitioner.
…rabatt till konserter och teaterföreställningar och ibland förhandsvisningar, publikrepetitioner.
…resor till våra stora nationalscener, museer och andra intressanta kulturmål till förmånliga priser.

Vad kostar det?
Vill du själv vara med i Skådebanan och inte får ihop en grupp så betalar du en årsavgift på 125 kr och får då månadsinformation och erbjudanden skickad direkt till dig via e-post. Samma erbjudnaden som erbjuds ombuden skickas då till dig. För mer information om ombudserbjudanden, se här ovanför.
– Arbetsplatsen/gruppmedlemmar
betalar en årsavgift på 50 kr per anställd/gruppmedlem, ombudet har fritt medlemskap, minsta avgift 250 kr/år för hela gruppen. Ombudet får informationen och erbjudanden skickad till sig och förmedlar detta vidare till sin grupp.
– Medlemsorganisation
Skådebanan ägs av sina medlemsorganisationer som också nominerar ombud till årsmötet och till styrelsen. Fackliga organisationer, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer av alla slag, föreningar med koppling till kulturlivet som teatergrupper, konstföreningar m.fl. Är du medlem i någon organisation som du tror skulle kunna vara intresserad av medlemskap, hör av dig till oss. Som medlemsorganisation betalar ni 500 kr/år och får regelbundet vår information skickad till er. Som medlemsorganisation lånar du vårt hus i Trädgårdsföreningen utan extra kostnad.

Skådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte. 

Uppgiften var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater. Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur  och annan kulturell verksamhet.
 Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att stimulera kulturintresset för så många som möjligt.


Läs mer om vår historia här

jag vill gärna ha nyhetsbrev från skådebanan

* indicates required
loading...