MedlemsorganisationER

Cinemax
är en ideell förening som helt bygger på medlemmarnas intresse för kvalitetsfilm.
Cinemax är med i den svenska filmstudiorörelsen genom SFF, Sveriges Förenade Filmstudios.
Cinemax arrangemang genomförs med stöd av Kultur- och fritidsnämnden i Linköping

http://cinemax.nu/

Linköpingsmusikerns Kamratförening 
verkar för att fånga upp och dokumentera händelser och minnen inom det lokala musiklivet, främst inom det som betecknas dansmusik. 
För framtiden finns idéer om dokumentation, samt arrangemang i egen regi för att främja det lokala musiklivet, så som vid dansevenemang, konserter och underhållning.

http://www.linkopingsmusikerna.se/index.html


Riksteatern Östergötland stödjer scenkonstarrangörer i hela länet och administrerar också ett arrangörsbidrag på uppdrag av regionförbundet Östsam.
Bakom Riksteatern Östergötland står länets 12 teaterföreningar som tillsammans når en publik strax över 16 000 besökare.

https://ostergotland.riksteatern.se/

Kommunal
är ett fackförbund med en halv miljon medlemmar. Vi arbetar inom flera hundra yrken i kommuner, landsting och privat sektor. Tiotusentals av oss är dessutom fackligt aktiva på arbetsplatserna. Det betyder att vi tillsammans försöker förbättra våra jobb.

https://www.kommunal.se/avdelning/ost

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund med drygt 155 000 medlemmar, varav nästan 100 000 är kvinnor. Förbundet bildades 1906 och en tredjedel av de yrkesverksamma medlemmarna är under 30 år.
https://handels.se/kontakt/avdelningar/avdelning-16-linkoping/
 Linköpings 
Studentsångare

 vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och lättsamma studentikosa upptåg. Studentsångarna, som bildades 1972 med namnet Lihkören, verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet genom regelbundna turnéer i världen.

https://lkss.se/

Konsthistoriska Klubben
i Linköping
 
är en förening för konst- och kulturintresserade.
Syftet med klubben är att skapa mötesplatser för människor med kulturella intressen. Genom olika aktiviteter vill vi ge möjlighet till konstbildning och konstupplevelser och bidra till en social gemenskap.

http://www.konsthistoriskaklubben.se/

IF Metall
är ett feministiskt fackförbund med cirka
311 000 medlemmar som tillsammans arbetar för rätten till ett bra och tryggt arbete.

https://www.ifmetall.se/ostergotland

Teater Leo 
bedriver framförallt nöjes-och barnteater. I år firar Niclas och Lasse 25 år på scenen tillsammans. Fira det tillsammans med oss.

http://www.teaterleo.se/

PRO Östergötland
är en organisation för alla pensionärer och deras partner. Vi har drygt 13 000 medlemmar i 63 föreningar inom Östergötland.

https://www.pro.se/Distrikt/
Ostergotland/

Riksteatern Linköping 
är en ideell förening med ett huvudmål: att Linköping ska ha ett brett, varierat och bra utbud av professionell scenkonst. För att nå det målet är vi anslutna till Riksteatern, som har ett statligt uppdrag att arrangera, förmedla, producera och utveckla scenkonst för spridning över hela landet.

https://karil.se/

Den ideella teaterföreningen Farabel Produktion är en Linköpingsbaserad organisation med målsättningen att involvera barn och unga i scenkonstproduktion.
https://www.facebook.com/Teaterf%C3%B6reningen-Farabel-330887957546909/

Föreningen Musik i Linköping - MIL
MIL är en ideellt arbetande förening, politiskt och
religiöst obunden.
MIL fortsätter oförtrutet att verka för musiklivets bästa.
MIL företräder
publikens intressen

http://www.isbgroup.eu/gunnar_cedersund/musikdagar/mil.html

Linköpings Guideklubb drivs sedan 1983 i föreningsform med egna företagare som intressenter och har en styrelse vald av medlemmarna. Ger genom olika typer av guidningar kunskap om Linköping, dess omgivningar och Östergötland.
http://linkopingsguideklubb.se/

Sensus region Östra Götaland
omfattar Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Östergötlands län.
Vi har studielokaler, musiklokaler och kontor i Växjö, Kalmar, Oskarshamn, Jönköping, Vimmerby, Västervik, Linköping och Norrköping.

https://www.sensus.se/om-sensus/var-organisation/sensus-ostra-gotaland/

Linköpings Kammarmusikförening
vill genom sina arrangemang ge alla kammarmusikintresserade möjlighet att njuta av god kammarmusik, träffas och knyta kontakter, både på det musikaliska och det personliga planet.
Konserterna ges i samverkan med Östergötlands museum och med stöd av Linköpings kommun, Statens kulturråd, Sensus och Scandic i Linköping.

http://linkopingkammarmusik.se/

Scenkonst Öst AB
(tidigare Scenkonstbolaget i Östergötland AB) består av de konstnärliga verksamheterna Norrköpings Symfoniorkester och Östgötateatern med ung scen/öst. Organisationen består också av ett verksamhetsstöd som stöttar hela organisationen i frågor gällande HR, IT, ekonomi, fastighet och transport.

http://scenkonstost.se/

Sveriges Konstföreningar
bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

https://www.sverigeskonstforeningar.nu/

Hallarna
i Norrköping är ett unikt kvarter för bus, kreativitet och kultur. Här finns scener, replokaler, arbetsytor och verktyg.

http://www.hallarna.org/

S-kvinnor
är Sveriges största kvinnoförbund. Vi är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp
och antirasistisk kamp sida vid sida. 

http://www.s-info.se/association/default.asp?id=354

Respexet
Greboensemblen Respexet har sedan 1991 roat allmänheten med lustspel.

http://www.respexet.se/

Musikaliska Sällskapets Kammarkör 
har idag ca 30 aktiva medlemmar och vår repertoar spänner både över olika tidsepoker och över flera musikaliska genrer. Körens huvudfokus är den klassiska kammar-körsmusiken, med rötterna i den svenska national-romantiken.

http://msknorrkoping.se/

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner. 
 https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-ostergotland/
 Symfoniorkesterns i Norrköping Vänförening 

är en ideell förening vars ändamål är att stödja symfoniorkestern opinionsmässigt och verka för en ökad kontakt mellan publik och orkester.
https://sonvannerna.org/ 

Norrköpings Stenklubbs intresseområde är mineraler och bergarter samt fossil. Har kurser i bl. a stenslipning och smycketillverkning. Alla funktionärer jobbar ideellt!
Arbetar bl.a. genom cirkelverksamhet, föredrag och utställningar. Huvudvikten av arbetet läggs på exkursioner i naturen. samt information i ämnen inom området.

http://www.minvy.se/
stenklubben/

Linköpings SymfoniOrkester
är en ideellt medlemsstyrd orkesterförening med en styrelse som bedriver en av Linköpings kommun, Staten offentligt bidragsstödd konsertverksamhet.  Den huvudsakliga uppgiften är givetvis att möta den lokala och regionala konsertpubliken. 

http://www.liso.nu/index.htm