Nya skådebanan i östergötland

Välkommen in till Skådebanan i Östergötland - din länk till kulturen

Skådebanan är en ideell organisation som arbetar för att hjälpa människor ut till musik, teater, konst, litteratur och dans. Vi arrangerar för det mesta inte några egna arrangemang utan kopplar ihop kulturarrangör med gäst.

Vi arbetar också med olika typer av rabatter, erbjudanden och medlemsförmåner för att inspirera till
kulturella möten och resor.

Skådebanan utgår från ett 1800-talshus hus i Trädgårdsföreningen i Linköping. Där finns reception och administration.
Här har vi också Galleri Skådebanan där vi erbjuder minst nio utställningar per år, med uppdrag samtidskonst.
Vi får ansökningar från konstnärer, allt från den nyetablerade till den mer erfarna. 

Alla våra medlemsorganisationer är välkomna att låna konferensrum för att umgås och verka. Boka genom vår mail eller säg till i receptionen. Företag får också gärna hyra konferensrum. 

Vi finns centralt i Linköping, i Trädgårdsföreningen. Den vänstra entrévillan när du går in via Drottninggatan
Adressen är Drottninggatan 40 i Linköping.

Titta gärna in för att få aktuell information om vår verksamhet. Här säljer vi biljetter, administrerar utskick och för kulturella möten framåt. 

Kontoret är också en mötesplats i samarbetet med våra medlemsorganisationer och andra kulturfrämjande organisationer i regionen. 

Vi driver två gallerier där vi visar samtidskonst - inte i första hand för att sälja konst utan mer för att berätta om de olika konstarter som finns och erbjuds idag. Där erbjuder vi även en plats för konstnärer allt från den nyetablerade konstnären till den konstnär som har arbetat ett helt liv med sitt skapande. 

skådebanor i sverige


GPS
WGS84: N 58° 24.4899', E 15° 37.2357'
Decimal: 58.4082, 15.6206

Skådebanans styrelse 2019

Ordförande Göran Sarring
Kassör Per Larsson

Ledamöter:
Ulla Heinstedt
Nils-Rune Holmberg, ansvar galleri
Frida Hagman
Saad Hajo
Gunnel Frisk
Carolina Olsson

Suppleant Margareta Carling
Suppleant Iréne Skogh

Skådebanans historia

Skådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte. 
Uppgiften var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater. Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur  och annan kulturell verksamhet.

Lite kort om Skådebanan - Östergötland
Vi bildades 1910, en organisation med folkbildningssyfte - syfte att "föra ut kulturen till folket".
Vi arbetar på många vis precis som vi gjorde 1910 när vi bildades eftersom behovet av att locka ut människor ut till kultur är minst lika stort idag som det var för drygt 100 år sedan.
Idag arbetar vi till stor del direkt mot företag och hjälper till att informera om vad det finns att ta del av när det kommer till konst, musik, teater, litteratur och dans.
Vi bjuder in till träffar, dels ute på företagen, där vi kan hjälpa till med att boka in en författare, konstnär, skådespelare eller någon intressant person som kommer ut till företaget och berättar om sitt arbete eller så bokar vi in så att ni kan komma ut till konstnärens ateljé, bakom scenen på teatern eller kanske tar er med på en guidad visning genom historien. Vi bjuder också in till öppna träffar där man inte behöver boka in hela företaget utan var och en bokar själv in sig på det som är intressant. Det är ofta introduktioner före en konsert, ett samtal kring dans vid en dansföreställning eller så erbjuder vi löpande olika typer av rabatter och erbjudanden till olika event. Dessa får man dels ut via e-post utskick men de finns även listade på vår hemsida så att man löpande kan gå in och se vad som är aktuellt just nu.
Läs mer om vår historia här

Linköpings Kommun,
Kultur- och fritidsnämnden
Norrköpings kommun

Region Östergötland