Skådebanans årsmöte 15 mars 2017 norrköping

Skådebanan Östergötland hade sitt årsmöte 15 mars 2017 hos NP33 i Norrköping.

Vi började med en visning av aktuella utställningar där Joakim Sander guidade oss runt.

Efter utställningsvisningen hade vi bokat in elever från Marieborgs teaterlinje som kom och interaktivt uppträdde med en föreställning. Hmm där kände jag att jag fick lite att tänka på!!

Detta följt av vårt årsmöte.
Det blev inga stora förändringar.
Vår kassör Marja Tjädermo avgick efter MÅNGA år i styrelsen och ersattes av Åse Berglund som vi hälsar varmt välkommen!