SKBNSommar2014 TRF-parallax 2014-06-17 20.04.43 2013-12-30 19.00.36 Assi Molin 2015 Caroline Färnström 2014 Sara Moum 2015 Sebastian Galo 2015 Anneli Lindberg 2009 Anette-Hagel-200px Anne De Geer The Tie Jpg (2) (1) Gudrun Söderholm 2014 Bergrum1 Bild Sommarutställning (1) Britta Johanson Carl F Hellström cr Juhani Vartiainen Lars Olofson Mats_Tusenfot Målning 85x90 cm, Nära havet, 2011 Sissi nWesterberg skymmning-peterraners Anneli Lindberg 2015 - Hackat & Malet. 10933763_792838680807628_4881418181738218230_n 10981955_778697318888431_4214753143624374161_n 10999357_778698718888291_9144075862766037192_n 11011031_792852880806208_2504087770389154173_n 11014879_476039755877284_5107460974023187929_n 11065888_792852860806210_5057794805979293491_n 11073974_792853744139455_1216272233537732359_n 11074474_792853817472781_7863401023958503332_n 11083828_792852837472879_1595661588699315839_n 11083885_792853770806119_1690452764341636679_n 20150225_182455 20150304_175051 11609_792853720806124_2565772731920061493_n 1610896_792853687472794_3728223205159705603_n 1653866_778695632221933_6870639544470165888_n 10155161_728268497264647_4953751462940675351_n 10306256_728268513931312_8309424611730198947_n 10352148_728268560597974_1324587719207418677_n 10404128_778696435555186_2202267673296359064_n 10407974_763971977027632_8516808452523049550_n 10408587_763971960360967_1417906491481672080_n 10701939_698261960265301_585519954757743356_n 10940568_763966357028194_2266234204985423888_n 10981955_778696462221850_7248341831525019933_n 10981955_778697318888431_4214753143624374161_n 10991109_778698702221626_3394412862339606593_n Joanne Hoffsten 2015 Lars Pettersson Udd 2015 Vernissage i Galleri Skådebanan70_657459860270333720_n På resa till Lars Lerins Sandgrund. Här besöker vi dock Nobellmuseet i Karlskoga Utvecklingsarbete i Kinda 20150918_121938 Karola Messnar 2015 stormig kärlek Björn Svensk 2015 I förblekningen Helena Sjögren 2015 Isabelle Nilsson 2016 Skymningsvandring i Gamla Linköping 2015 Light Festival Norrköping 2015 20150915_140252 10930947_763971993694297_8590225604354674422_n Peter Öhrnell 2016 Peter-Ö-skbn Falah Alani Henry Hermansson mari_t Sommarutställning1 Sommarutställning2 Börje Mathiasson 2016 Ulla Carlberg 2016 Martin unnamed Martin unnamed unnamed Gotlands Grafikverkstad-2 15056317_10211403723554096_5728791282432979180_n 15094524_10211403723914105_8089523971981327928_n 15107317_10211403725794152_265169915371851569_n 15135745_10211403725114135_1838225801481155273_n 15170796_10211403724714125_993794174676542929_n Britt Fällman 2016 Inga Hillgren 2017 unnamed (2) 2_1_gladaankanfst6 GLADAANKAN_06A4237 GLADAANKAN_06A3866 GLADAANKAN_06A2828 GLADAANKAN_06A1809 Johan Lindgren 2017 20170315_171707 20170315_171737 20170315_172340 20170315_180937 20170315_181302 20170315_182417 Eva Vogel-Rödin 2017 Ringleken Glada Änkan 2017 Skifs Lite nu och då 2017 Anette Hagel 2017 20160619_110548 Vernissage Annette Hagel sept 2017 20170826_Vernissage Annette Hagel sept 2017 20170826_Vernissage Annette Hagel sept 2017 20170707_181104 20170707_185131 20170707_185919 20170711_181919 20170719_175045 20170719_204825 730 (1) 730 180524_turnekonsert_schmid_liten 180610_musikverein_lindberg_liten Outlook-1502718155


Vill du veta mer om vad det innebär att vara medlemsorganisation/
medlem
i Skådebanan?

Läs mer på denna sida för information och priser

jag vill gärna ha nyhetsbrev från skådebanan

* indicates required

Skådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte. 

Uppgiften  var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater. Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur  och annan kulturell verksamhet.
 Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.


Läs mer om vår historia här

Vad innebär ett medlemskap i skådebanan?

Folder info Skbn –  Ladda hem vår informationsfolder här


Som medlem i Skådebanan får du kontinuerligt information om små och stora kulturhändelser i länet. Sedan våren 2010 kommunicerar vi enbart via hemsidan och e-postutskick för att på så vis göra vad vi kan för att spara på miljön.
Via Skådebanan får du en extra knuff som gör att du tar dig iväg till teatern, konserten, galleriet eller kanske till en författarträff. Vi arbetar med länets arrangörer och ser till att du får det lilla extra i samband med ditt kulturbesök. Vi bokar in oss på introduktionsträffar före konserter, vi träffar konstnärer och skådespelare, vi träffar författare m.m.
Skådebanan bokar också resor till landets stora teaterscener, ordnar ombudsträffar, erbjuder genrepsbiljetter, m.m.

Olika typer av medlemskap

Medlem via anslutet företag
Arbetsplatsen /företaget/föreningen kan ansluta alla sina anställda/medlemmar till Skådebanan mot en årlig avgift som står i relation till antalet anställda.

Medlem i grupp
Är ni ett antal på minst 6 personer på jobbet, betalar du som gruppmedlem 50 kr per år. Antingen betalar du ur egen ficka – ombudet går runt med en lista – eller så betalar arbetsgivaren för hela gruppen.

Skådebanans vänner - enskild medlem
Som enskild person kan du också bli medlem, utan ombud, mot en avgift på 125 kr per år. Ring, skriv, e-posta eller kom helt enkelt upp till vårt kontor. Vi ser fram emot att träffa Dig!

Kulturen är en viktig del av ditt liv
Kultur väcker till liv.
Kultur beskriver samhället och människorna.
Kultur påstår något och lär oss att ta ställning och bejaka våra känslor.
Kultur berör våra sinnen och lär oss att både uppleva, tolka och förstå.
Kultur engagerar och utmanar.
Kultur ifrågasätter och upprör.
Kultur möjliggör.
Skådebanans viktigaste uppgift är att göra alla människor delaktiga i kulturella sammanhang.
Skådebanans historia
Skådebanan är en ideell organisation som bildades 1910 med mottot ”Klassiker till folket”. Uppgiften var att nå människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med teater. Från början producerade man teater och arbetade som publikorganisation. 1937 delades verksamheten upp och teaterproduktionen fick namnet Riksteatern, medan publikorganisationen fortsatte heta Skådebanan.

Skådebanan idag
Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik även dans, bildkonst och annan kulturell verksamhet. Regionala skådebanor runt om i Sverige arbetar idag via sina kulturombud för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt. Den levande kulturen är direkt och ögonblicklig, den griper tag och engagerar. Att som publik ta del av kulturell och skapande verksamhet ger dig upplevelser som berikar ditt liv genom att stimulera din tanke och kittla dina känslor.

Medlem i Skådebanan – Vad innebär det?
Genom Skådebanan får du den där lilla extra puffen som gör att du tar dig iväg ut till kulturens arenor. Genom våra erbjudanden, tips och idéer har du lättare att hitta det som passar just dig både i din närhet men även på andra platser i länet.
Som medlem i Skådebanan får du löpande information om aktuella kulturhändelser runt om i länet. Du blir inbjuden att åka med oss på trevliga resor till våra nationalscener, museer och andra kulturmål till förmånliga priser. Du blir erbjuden rabatt till många konserter och teaterföreställningar m.m.

Kultur betyder ökad livsglädje, kultur står för gemenskap och välmående. Idag har forskningen kommit långt i sin förståelse för kulturens positiva verkan. Mycket resurser läggs på att forska om dess goda påverkan och effekter. Kultur på recept och kultur i vården är två starka krafter som växer allt mer.

Kärnan i Skådebanans verksamhet idag är våra ideellt arbetande kulturombud. Uppgiften är att väcka och utveckla kulturintresset på arbetsplatser, i föreningar, i bostadsområden och skolor. Kulturombudens kunskap och intresse växer genom ständig kontakt med bl.a. teater, musik, konst, dans, film och litteratur.

Som ombud får du det lilla extra utöver de utskick som alla våra medlemmar får.
Du får även…
…inbjudan till ombudsträffar/ombudsutbildningar flera gånger per år. Ombudsträffarna har karaktär av fortbildning och utgör ett fördjupande komplement till ordinarie kulturutbud. De kan t.ex. innehålla ett möte med en konstnär, besök bakom kulisserna, föredrag och / eller ett scenframträdande.
…inbjudningar till vernissage på olika konstgallerier, förhandsvisningar och generalrepetitioner.
…rabatt till många konserter och teaterföreställningar och ibland förhandsvisningar, publikrepetitioner.
…resor till våra stora nationalscener, museer och andra intressanta kulturmål till förmånlig priser.
…och mycket, mycket mer.

Medlem i Skådebanan – Vad kostar det?
Vill du själv vara med i Skådebanan och inte får ihop en grupp så betalar du en årsavgift på 125 kr och får då månadsinformation och erbjudanden skickad direkt till dig via e-post. Samma erbjudnaden som erbjuds ombuden skickas då till dig. För mer information om ombudserbjudanden, se här ovanför.
– Arbetsplatsen/gruppmedlemmar
betalar en årsavgift på 50 kr per anställd/gruppmedlem, ombudet har fritt medlemskap, minsta avgift 250 kr/år för hela gruppen. Ombudet får informationen och erbjudanden skickad till sig och förmedlar detta vidare till sin grupp.
– Medlemsorganisation
Skådebanan ägs av sina medlemsorganisationer som också nominerar ombud till årsmötet och till styrelsen. Fackliga organisationer, bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer av alla slag, föreningar med koppling till kulturlivet som teatergrupper, konstföreningar m.fl. Är du medlem i någon organisation som du tror skulle kunna vara intresserad av medlemskap, hör av dig till oss. Som medlemsorganisation betalar ni 500 kr / år och får regelbundet vår information skickad till er. Som medlemsorganisation lånar du vårt hus i Trädgårdsföreningen utan extra kostnad.
Vi jobbar alltid lite extra för att föra ut våra medlemsorganisationers arrangemang till våra medlemmar runt om i länet.