Vi samarbetar bla med 
https://www.hemgarden.com/

"På Hemgården är folkbildningsidén i allra högsta grad levande. Till våra trivsamma lokaler på Saltängsgatan i Norrköping är alla välkomna oavsett ålder, religion, politisk tillhörighet, intressen, ålder, åsikter, sexuell läggning eller skilda kulturella och etniska tillhörigheter."