Personuppgiftspolicy Nya Skådebanan i Östergötland

Publiceringsdatum: 2023-06-13

För oss på Skådebanan är det viktigt att dina uppgifter hanteras varsamt och i enlighet med
gällande lagstiftning. Dataskyddsförordningen,GDPR, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då
personuppgiftslagen (PuL). Vi har därför uppdaterat vår personuppgiftspolicy så du kan läsa
om vad vi samlar in, hur, varför och vilka rättigheter du har.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Nya Skådebanan i Östergötland (org.nr. 802427-6597), nedan kallad Skådebanan, ansvarar
för de personuppgifter som registreras.
Nya Skådebanan i Östergötland
Drottninggatan 40, 58227 Linköping, Sverige
Telefonnr: + 46 (0)706 671601 E-post: info@skadebanan.nu
Organisationsnummer: 802427-6597

Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna komma i kontakt med deltagare och vårdgivare i Må bra med Kultur och Natur.
Skicka ut kallelser och information.

Vad för slags personuppgifter registreras?
De personuppgifter som registreras är namn, e-postadress, telefonnummer, adress, vilken
kulturaktivitet man vill påbörja, namn på behandlande vårdkontakt.

Vilka lagliga grunder har vi för att samla in personuppgifter?
Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är helt frivilligt och du kan när som
helst ta tillbaka ditt samtycke.

Hur samlas personuppgifterna in?
När du gett ditt samtycke till oss kommer du att lämna uppgifter om dig till oss, tex namn
och e-postadress så att vi kan kontakta dig med kallelse och information.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Skådebanan i Östergötland, endast namn och telefonnummer vidare till kulturaktör, för att
kunna veta vilka som förväntas komma på vilken aktivitet.