Att vara ung idag
3 mars- 6 april 2023 Lilla Galleriet

S:t Lars gymnasiums bildelever ställer ut digitala verk.
Vernissage 3 mars kl 15-16 
Invigningsstalare: Fotograf Niclas Fasth
Lilla Galleriet
Drottninggatan 40, Trädgårdsföreningen

Fotografen och filmaren Alexander Lundkvist har varit inspiratör och arbetat med eleverna tillsammans med skolans lärare i bild och digitalt skapande.

Projektbakgrund:
Skådebanan vill väcka ungdomars intresse för bildkonst. I en värld där mycket handlar om yta vill vi undersöka, dyka djupt och förhoppningsvis väcka ett estetiskt intresse till liv. Vi vill visa att tankar och känslor kan gestaltas och att ens personliga tolkningar bildar en helhet tillsammans med övriga deltagare. Att vara en del av en gemenskap genom sitt skapande och deltagande i en utställning.
Vi vill bidra till att unga får mer utrymme i konsten, en värld som ibland upplevs tillhöra de vuxna.
Projektet genomförs med hjälp av bidrag från Kulturrådet.