INFO

ÖPPETTIDER
Tisdagar 10-17.30
Onsdagar 10-15.30
Torsdagar 10-15.30
Lunchstängt 11.30-12.30 

Kontakta oss på info@skadebanan.nu eller på 0763-076550 vid frågor och undringar.

Vi är kontantfria. Tar

*kort  
*
swish: 1233078896. Ange vad du betalat för (underlättar för vår ekonomikonsult).
*Bankgiro: Nordea Plusgiro:
413472-2

I vår Infopoint hittar du  program och aktiviteter runtom i Östergötland. Vi har även wc. 
Telefon: 0763-076550
E-post: info@skadebanan.nu
instagram: @skadebanan_ostergotland
Gilla oss gärna på facebook och instagram för att se vad som händer.

Jag vill gärna få nyhetsmail från skådebanan

* indicates required

Välkommen att bli medlem för 125 kr/år. Du får då tillgång till specialerbjudanden av olika slag (ex visningar, biljetter, rabatter). För medlemskap - skicka ett meddelande till oss via info@skadebanan.nu
Du betalar med swish eller till vårt bankgiro.
Ombud och grupper finns ej kvar. Som fd ombud har du gratis medlemskap livet ut. 

För oss på Skådebanan är det viktigt att dina uppgifter hanteras varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur vi får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Vi har därför uppdaterat vår personuppgiftspolicy .

           DIGITALA KULTURTIPS

Riksskådebanan påbörjar nyskapande projekt inom Kriminalvården

Skådebanans kärnuppgift är ju som bekant att skapa möjligheter till möten med konst/kultur, i första hand för dem som inte självklart söker sig till konsten, eller för dem som av olika skäl är förhindrade att möta den.

Riksskådebanan har precis fått klartecken för stöd från Postkodstiftelsen för att påbörja ett spännande kriminalvårdsprojekt: Kultur för livet - ett utforskande projekt inom Kriminalvården kring att upptäcka skapande möjligheter genom
kulturella uttryck.

I en första omgång – ett pilotprojekt - är det tre regionala skådebanor som skall
arbeta med ett pilotprojekt: Skådebanan Dalarna arbetar med läsfrämjande och
konstupplevelser på häktet i Falun; Skådebanan Norrbotten skall genomföra ett teaterprojekt på anstalten i Haparanda; Skådebanan Skåne genomför ett musikprojekt på anstalten i Kristianstad. Riksskådebanan samordnar projektet och kommer att samla alla inblandade till gemensamma utvärderingar och diskussion om framtidsmöjligheter. Projektledare från Riksskådebanan är Göran Sarring.

Tanken är att internerna som deltar skall få möjlighet att upptäcka sina egna inre
kreativa möjligheter, och därigenom kanske välja andra vägar i livet än de kriminella. Den bygger på övertygelsen att alla människor har kreativa, skapande förmågor och möjligheter. Projektet följs av forskare inom psykologi/kriminologi under ledning av Anne Berman vid Karolinska Institutet/Uppsala Universitet. Det har tidigare genomförts olika skapandeprojekt på svenska kriminalvårdsanstalter, men aldrig något med en så gedigen vetenskaplig utvärdering som detta projekt kommer att få.

Projektets första steg påbörjas i november 2020 och avslutas i november 2021. Därefter är det meningen att samtliga åtta regionala skådebanor skall kunna genomföra egna projekt, med skiftande konstnärliga genrer, på
kriminalvårdsanstalter i hela Sverige.

Skådebanans styrelse 2019/2020
Ordförande: Göran Sarring
Kassör: Per Larsson
Ledamöter:
Nils-Rune Holmberg, ansvar galleri
Frida Hagman
Saad Hajo
Cecilia Lindheimer
Gunilla Solveigsdotter
Carolina Olsson
Suppleant: Margareta Carling
Suppleant: Iréne Skogh

Med stöd av och i samarbete med

Region Östergötland 

Linköpings Kommun,
Kultur- och fritidsnämnden
Norrköpings kommun

 utställningar på
 gALLERI sKÅDEBANAN, Drottninggatan 40, Linköping (trädgårdsföreningen)

Galleri Skådebanan
utställningar 2020

 18 januari - 7 februari
Jakob Larsson
15 februari - 6 mars
Mika Liffner
17 mars - 3 april
Mikael Hammarberg
18 april - 8 maj
Vibeke Mathiesen 
16 maj - 19 juni  
Sophia Pernå
SOMMARUPPEHÅLL
22 augusti - 25 september
Khelan Butén 
3 oktober - 13 november

 Lars Wåtz
21 november - 18 december
Peter Menzel
I samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, Linköping, Sveriges Konstföreningar, Sensus och Kulturrådet.