Fotoprojekt för unga

Vi vill väcka ungdomars intresse för bildkonst. I en värld där mycket handlar om yta vill vi
undersöka, dyka djupare och förhoppningsvis väcka ett estetiskt intresse till liv.
Vi vill visa att tankar och känslor kan gestaltas. Att vara en del av en gemenskap: personliga
tolkningar blir viktiga och bildar en helhet tillsammans med övriga deltagare. Vi vill bidra till
att unga får mer utrymme i konsten, en värld som ibland upplevs tillhöra de vuxna. Projektet
ska leda till både en fysisk och digital utställning. Allmänheten ska digitalt kunna följa hela
projektet. Nu kör vi! Klicka HÄR!

Skådebanan är en kulturorganisation som arbetar för främja intresset för teater, musik, dans, konst, film, litteratur och annan kulturell verksamhet och som vill verka för att göra kulturen tillgänglig för så många människor som möjligt.
Hör gärna av er vid frågor!
 info@skadebanan.nu  0706-671601.

Med stöd från