FOTOPROJEKT UNGA

loading...

Riksskådebanan påbörjar nyskapande projekt inom Kriminalvården
Skådebanans kärnuppgift är ju som bekant att skapa möjligheter till möten med konst/kultur, i första hand för dem som inte självklart söker sig till konsten, eller för dem som av olika skäl är förhindrade att möta den.

Riksskådebanan har precis fått klartecken för stöd från Postkodstiftelsen för att påbörja ett spännande kriminalvårdsprojekt:
Kultur för livet - ett utforskande projekt inom Kriminalvården kring att upptäcka skapande möjligheter genom kulturella uttryck.

I en första omgång – ett pilotprojekt - är det tre regionala skådebanor som skall arbeta med ett pilotprojekt: Skådebanan Dalarna arbetar med läsfrämjande och konstupplevelser på häktet i Falun; Skådebanan Norrbotten skall genomföra ett teaterprojekt på anstalten i Haparanda; Skådebanan Skåne genomför ett musikprojekt på anstalten i Kristianstad. Riksskådebanan samordnar projektet och kommer att samla alla inblandade till gemensamma utvärderingar och diskussion om framtidsmöjligheter. Projektledare från Riksskådebanan är Göran Sarring.

Tanken är att internerna som deltar skall få möjlighet att upptäcka sina egna inre kreativa möjligheter, och därigenom kanske välja andra vägar i livet än de kriminella. Den bygger på övertygelsen att alla människor har kreativa, skapande förmågor och möjligheter. Projektet följs av forskare inom psykologi/kriminologi under ledning av Anne Berman vid Karolinska Institutet/Uppsala universitet. Det har tidigare genomförts olika skapandeprojekt på svenska kriminalvårdsanstalter, men aldrig något med en så gedigen vetenskaplig utvärdering som detta projekt kommer att få.

Projektets första steg påbörjas i november 2020 och avslutas i november 2021. Därefter är det meningen att samtliga åtta regionala skådebanor skall kunna genomföra egna projekt, med skiftande konstnärliga genrer, på kriminalvårdsanstalter i hela Sverige.

Fotoprojekt!
Vi vill väcka ungdomars intresse för bildkonst. I en värld där mycket handlar om yta vill vi
undersöka, dyka djupare och förhoppningsvis väcka ett estetiskt intresse till liv.
Vi vill visa att tankar och känslor kan gestaltas. Att vara en del av en gemenskap: personliga
tolkningar blir viktiga och bildar en helhet tillsammans med övriga deltagare. Vi vill bidra till
att unga får mer utrymme i konsten, en värld som ibland upplevs tillhöra de vuxna. Projektet ska leda till både en fysisk och digital utställning. Allmänheten ska digitalt kunna följa hela projektet. Nu kör vi!

Den deltagande gruppen består av 23 deltagare från S:t Lars gymnasium i Linköping i åldern 17-18 år. Undervisningen bedrivs i form av självständigt praktiskt arbete under handledning blandat med teoretiska digitala genomgångar. Vi vill beröra ämnen som engagerar, både deltagarna och allmänheten.